فرایند پذیرش مقالات

 

فرآیند ارسال مقاله

1. مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده، قبلاً منتشر نشده و همزمان برای نشریة دیگری فرستاده نشده باشد.

2. مقالات به صورت الکترونیکی دریافت می‌شوند. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، به نشانی        http:// مراجعه و پس از ثبت‌نام در سامانه، مقاله را ارسال نمایید. برای این منظور طی مراحل زیر لازم است:

- پر کردن فرم ثبت­نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛

- ورود به صفحه شخصی؛

- پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛

- پس از طی مراحل لازم (مندرج در منوی سمت راست «صفحه ارسال مقاله») فایل مقاله را بارگذاری نمایید؛ از نوشتن نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی نویسندگان (شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آنها) را در فایلی جداگانه بارگذاری کنید. (مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.)

- در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.

2. مقاله باید  در محیط برنامه Word2016، با مشخصات صفحه (A4)، با فاصلة 3 سانتی‌متر از هر طرف، و فاصله خطوط 5/1 سانتی متر، با قلم b lotus 14 تایپ شده باشد.

3.  باتوجه به تخصصی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع «زبان­شناختی تطبیقی در ادب فارسی و عربی»، پذیرفته می‌شوند.

4. مقالاتی که تنها به نقد کتاب می‌پردازند، پذیرفته نخواهند شد.

* پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد.