اهداف و چشم انداز

اهداف

 هدف نشریه «جستارهای زبان­شناختی تطبیقی در فارسی و عربی»، روزآمد کردن آگاهی مخاطبان خود از طریق چاپ و انتشار تازه­ترین پژوهش‌های زبان و ادب فارسی و عربی در حوزه تطبیقی است.

 دانش‌های ادبی تطبیقی از مباحث تازه در تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و عربی است که مورد توجه پژوهش‌گران این عرصه بوده است و مجلات علمی- پژوهشی هم که شاخص پیشرفت علمی این قبیل تحقیقات به شمار می‌رود، بستر بسیار مناسبی است تا استادان و محققان زبان و ادبیات فارسی و عربی، پژوهش‌های علمی خود را از این طریق ارائه و منتشر نمایند. از آنجا که نشریه دانشنامه از مجلات علمی-پژوهشی واحد علوم و تحقیقات بود که به دلیل انحلال از فعالیت بازمانده بود، همکاران زبان و ادبیات فارسی و عربی  دانشگاه­های دولتی، آزاد اسلامی و پژوهشگاه علوم انسانی  بر آن شدند تا زمینه‌های انتشار مجدد چنین نشریه‌ای را فراهم کنند که بحمدالله با پیگیری‌های مداوم آنان و همکاری‌های مؤثر و مساعدت­های بی‌دریغ حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، کوشش‌ها به ثمر نشست و هم اکنون فصلنامه «جستارهای زبان­شناختی تطبیقی در فارسی و عربی» فعال شده است.  جا دارد از اعضای محترم هیئت تحریریه نشریه و استادان ارجمند که در امر داوری­ها به یاری ما شتافتند، صمیمانه تشکر نماید و آرزومند توفیق بیشتر آنان در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی باشد.